×

Wiadomość

Ochrona danych osobowych

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dyrektywę o e-prywatności

Zobacz dokumenty GDPR (RODO)

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać zmieniona.

W załączniku przesyłamy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 04.02.2020 r. i wydane zostało na podstawie art 42 ust. 10b znowelizowanej Ustawy Prawo łowieckie z dnia 13.10.1995 r. (z poźn. zmianami).

Prosimy o poinformowanie myśliwych wykonujących polowania na dziki na terenie obwodów dzierżawionych przez koło, a objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku z występowaniem ASF, o obowiązującym od dzisiaj akcie prawnym.

 

Załączniki:

- Oryginalne pismo ZO PZŁ PRZEMYŚL

- Dziennik ustaw RP poz. 160 (31.01.2020)