×

Wiadomość

Ochrona danych osobowych

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dyrektywę o e-prywatności

Zobacz dokumenty GDPR (RODO)

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać zmieniona.

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych              

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 marca 2010 roku (Dz. U. nr 45 z 2010 roku, poz. 272), w związku z art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880,  Nr 172, poz. 1802, Nr 173, poz. 1808), Zarząd Koła Łowieckiego PASZKOT w Przemyślu niniejszym informuje, że na terenie dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich nr 133, 144 , z ramienia naszego koła uprawnionymi do oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik) w uprawach i płodach rolnych są następujące osoby:

  1. Kol. Wiesław Martowicz, tel. kontaktowy: 721-599-619,
  2. Kol. Marek Buś, tel. kontaktowy: 884-214-816, 

 

Jednocześnie informujemy, że zainteresowani właściciele gruntów (rolnicy) zobowiązani  są dokonywać zgłoszeń powstałych w uprawach lub płodach rolnych:

- pisemnie na adres URZĘDU GMINY w której powstała szkoda

- w terminie 3 dni od stwierdzenia szkody, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

 

Ponadto informujemy, że poszkodowani właściciele upraw zobowiązani są do powiadomienia pisemnego na adres Koła o terminie zamierzonego sprzętu tych upraw w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed datą sprzętu.

Odszkodowania będą przez nas wypłacane w terminie do trzydziestu dni licząc od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.

 

Jednocześnie prosimy o dołączanie n/w dokumentów:

- akt własności lub dzierżawy,

- wypis z rejestru gruntów,

- mapa sytuacyjna miejsca powstałej szkody.

 

Wspomniane dokumenty  prosimy przesyłać na adres korespondencyjny Koła Łowieckiego „PASZKOT” wg powyższego zestawienia.

 

Dokumenty do pobrania 

WZÓR PROTOKOŁU Z OGLĘDZIN, OSTATECZNEGO LUB PONOWNEGO SZACOWANIA SZKODY ŁOWIECKIEJ

PRZYKŁADOWY WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA SZKODY ŁOWIECKIEJ