×

Wiadomość

Ochrona danych osobowych

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dyrektywę o e-prywatności

Zobacz dokumenty GDPR (RODO)

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać zmieniona.

W dniu 26.10.2020 w siedzibie PZŁ ZO Przemyśl zostanie przeprowadzona wycena medalowa trofeów. Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki:

- Oryginalne pismo PZŁ ZO Przemyśl

W terminie 24 września do 3 października 2020 zostanie przeprowadzone na terenie województwa podkarpackiego ochronne szczepienie lisów wolno żyjących. Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki:

- Pismo ZO PZŁ Przemyśl 

Poniżej przekazuję informację otrzymaną z ZG PZŁ w Warszawie dot. awarii systemu.
O godzinie 3 nad ranem, uległ uszkodzeniu jeden z serwerów, obsługujący oba systemy.
Pracujemy nad rozwiązaniem problemu.
Poinformujemy Państwa kiedy systemy będą ponownie dostępne.

W załączeniu przesyłam informację o kursie dla kandydatów do PZŁ.

 

Załącznik:

- Oryginalne pismo PZŁ ZO Przemyśl

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie z dniem 6 lipca 2020 r. został wznowiony monitoring lisów pod kątem wścieklizny. Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki

- Oryginalne pismo PZŁ ZO PRZEMYŚL

W załączeniu przesyłamy pismo Łowczego Okręgowego z Rzeszowa, informujące o zasadach korzystania ze strzelnicy w Borze k/Rzeszowa.

 

Załączniki

- Zasady korzystania ze strzelnicy w Borze

- Pismo ZO PZŁ Rzeszów

W załączeniu przesyłamy informacje na temat planowanej w dniach 28 maj - 6 czerwiec br. akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczegóły w dokumencie poniżej.

Załączniki:

- Oryginalne pismo ZO PZŁ PRZEMYŚL

Dzień dobry!

Poniżej przekazujemy wiadomość z Działu Prasowego ZG PZŁ w Warszawie do wiadomości i ewentualnego wykorzystania.


--- Treść przekazanej wiadomości ---

Szanowni Koledzy,

informuję, że na naszej stronie pojawiły się 3 istotne komunikaty:

https://www.pzlow.pl/informacja-zarzadu-glownego-na-temat-zapisow-tarczy-iii/

https://www.pzlow.pl/rynek-dziczyzny-spotkanie-robocze-z-lowczym-krajowym/

https://www.pzlow.pl/ponad-2-mln-zl-na-walke-z-covid-19/

Jeśli chodzi o podsumowanie akcji COVID-19, to w załączniku przesyłam grafiki, które możecie wykorzystywać w swoich mediach społecznościowych.

Odświeżona zostałą zakładka My vs COVID-19, tak, żeby informacja była bardziej czytelna. Dziękuję za zaangażowanie w zbieranie danych od kół łowieckich, jak i Wasze oddolne inicjatywy.

https://www.pzlow.pl/dla-mysliwych/my-vs-covid-19/

Podsyłam też link do filmu promującego społeczną rolę myśliwych, gdzie również mówimy o walce z COVID-19. Film powstał we współpracy z ZO Lublin. Proszę o jego rozpowszechnianie wszelkimi możliwymi kanałami, czyli również o zamieszczenie go na Waszych stronach www. Proszę jednak, o promocję wideo po godzinie 17, czyli po czasie, jak pojawi się na naszym Facebooku.

https://www.youtube.com/watch?v=dg2C5kOw7H4

W załączeniu przesyłamy informację w sprawie zakazu przemieszczania się oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.04.2020 r.

 

Załączniki:

- Pismo PZŁ ZO Przemyśl

- Rozporządzenie Rady Ministrów nr 658

Szanowni Państwo, ponieważ instrukcje z filmu instruktażowego dot. Bioasekuracji zwróciły uwagę wielu myśliwych i było o nie wiele zapytań, za zgodą kol. Prezesa WKŁ Bóbr Skierniewice załączamy je w mailu.

Prosimy wszystkich o zapoznanie się i stosowanie do procedury.

 

Załączniki:

- Strefa żółta - instrukcje

- Strefa czerwona - instrukcje

W załączeniu przesyłamy skan pisma Z-cy GLW wraz z załącznikiem (załącznik również w wersji edytowalnej) zawierającym wytyczne dla myśliwych podczas realizacji polowań i odstrzału sanitarnego dzików w związku ze stanem epidemii COVID-19 - do zapoznania się i stosowania.

 

Załączniki:

- Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii

- Wytyczne Z-cy GLW (pdf - odczyt)

- Wytyczne Z-cy GLW (docx - edycja)

Informacje z Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie.

Szanowni Myśliwi,

prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.
Pragniemy, by film ten został rozpowszechniony wśród myśliwych, o co prosimy Zarządy Okręgowe, a także poszczególnych myśliwych.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tnKsAS6ODBI

Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ap21dnDljc0

Miejmy na uwadze bioasekurację  nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.

By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.

Łowczy Okręgowy apeluje do wszystkich Kolegów myśliwych o przyłączenie się do akcji "Myśliwi z pomocą pielęgniarkom i lekarzom".


Poniżej podajemy link do zbiórki.

Maseczki z tej akcji trafią do lokalnej społeczności medycznej w naszym okręgu.

W załączeniu przesyłamy pismo dot. XVIII Gali Myśliwskiej.

 

Załącznik:

Oryginalne pismo PZŁ ZO Przemyśl

W załączeniu przesyłamy wytyczne dotyczące realizacji odstrzału sanitarnego dzików, w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148) do wykorzystania i stosowania.

 

Załącznik:

Oryginalne pismo PZŁ ZO Przemyśl

Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu informuje, że w dniu 19.03.2020r. (czwartek) o godz. 13.30 w sali szkoleniowej tut. biura w Przemyślu przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36a, rozpoczyna szkolenie na kandydatów do PZŁ.

Zarząd prosi o powiadomienie zainteresowanych kandydatów, którzy przy zgłoszeniu chęci udziału w kursie otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć oraz dodatkowe informacje. Harmonogram dostępny będzie również na stronie internetowej tut. Zarządu.

Więcej szczegółów w piśmie PZŁ ZO Przemyśl.

 

Załączniki:

- Oryginalne pismo ZO PZŁ PRZEMYŚL

Informujemy, że Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu w 2020r. planuje organizację imprez na szczeblu okręgowym w następujących terminach:

  • 02.05.2020r. Mistrzostwa Kół Łowieckich Okręgu Przemyskiego (udział reprezentacji koła jest obowiązkowy),
  • 21.06.2020r. Strzeleckie zawody pucharowe,
  • 27.06.2020r. Gala Myśliwska (udział pocztów sztandarowych - obowiązkowy),
  • 22.08.2020r. Krajowa Ocena Pracy Psów Tropowców i Posokowców 

Proszę o wzięcie pod uwagę w/w terminów przy planowaniu wydarzeń w kole. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych imprez zostaną podane w późniejszym terminie. 

Załączniki:

- Oryginalne pismo ZO PZŁ PRZEMYŚL

W załączniku przesyłamy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 04.02.2020 r. i wydane zostało na podstawie art 42 ust. 10b znowelizowanej Ustawy Prawo łowieckie z dnia 13.10.1995 r. (z poźn. zmianami).

Prosimy o poinformowanie myśliwych wykonujących polowania na dziki na terenie obwodów dzierżawionych przez koło, a objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku z występowaniem ASF, o obowiązującym od dzisiaj akcie prawnym.

 

Załączniki:

- Oryginalne pismo ZO PZŁ PRZEMYŚL

- Dziennik ustaw RP poz. 160 (31.01.2020)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 31.01.2020 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa ta  wprowadza zmiany m.in w Ustawie Prawo łowieckie, Ustawie o broni i amunicji i innych ustawach.

Szczegóły oraz treść ustawy dostępne są na stronie internetowej ZG PZŁ w Warszawie.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu informuje, iż w wyniku przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, w którym to banku ZO PZŁ posiadał rachunki bankowe, utracona została część środków własnych Zarządu. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 17 stycznia br. wydał decyzję o przymusowej restrukturyzacji PBS, w wyniku której środki finansowe zdeponowane na rachunkach zostały przeniesione do Banku Nowego BFG S.A. W wyniku wprowadzonej restrukturyzacji Bankowy Fundusz Gwarancyjny umorzył część aktywów finansowych zgromadzonych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, w tym także środków należących do ZO PZŁ w Przemyślu.

W związku z powyższym w trybie pilnym Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu podjął decyzję o założeniu nowych rachunków bankowych w PKO BP.

Nowe konta są aktywne i prosimy regulować wszelkie wpłaty jedynie na niżej wymienione rachunki bankowe zgodnie z ich opisem:

Rachunek o numerze: 80 1020 4274 0000 1002 0083 4754 - rachunek główny ZO (wpłaty składek, tenuty dzierżawnej, należności za faktury, opłaty za szkolenia i kursy).

Rachunek o numerze: 87 1020 4274 0000 1702 0083 4770 - rachunek do wpłat opłat z tytułu prenumerat kwartalnika "Łowiec Galicyjski" oraz wsparcia na rzecz "Łowca Galicyjskiego".

Zarząd informuje, iż pomimo poniesionej straty kapitału płynność finansowa w chwili obecnej jest nie zagrożona, a Zarząd prowadzi kontynuację swej działalności.

Załącznik: Oryginalne pismo PZŁ ZO Przemyśl

Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu zawiadamia, że w związku z rozpoczętą w dniu 17 stycznia 2020 r. przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w którym Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu prowadził rachunki bankowe, Zarząd prosi Koła Łowieckie oraz myśliwych okręgu o nie dokonywanie żadnych wpłat na dotychczasowe rachunki bankowe. 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu rozpoczął procedurę uruchamiania rachunków bankowych w innym banku, których numery niezwłocznie po uzyskaniu prześlemy do wiadomości wszystkim zainteresowanym.

Wszelkie wierzytelności z tytułu faktur, składek prosimy regulować wyłącznie na nowy rachunek bankowy, dotychczasowe konta zostaną zamknięte.

Załącznik: Oryginalne pismo PZŁ ZO Przemyśl

Informujemy, że zgodnie z pismem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie z dnia 04.11.2019 r. znak WIWzak.913.337.17.2019 z dniem 15 listopada 2019 r. wznowiony został monitoring lisów wolno żyjących pod kątem wścieklizny.

Od dnia 15.11.2019 r. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii przyjmują dostarczone do badań odstrzelone lisy, zgodnie z planami ilościowymi dostępnymi w PIW wg następujących zasad:

1) myśliwi powinni do odstrzału lisów używać amunicji, która nie rozrywa tuszy zwierzęcia

2) nie będą przyjmowane lisy bez głów lub z uszkodzoną czaszką, od których niemożliwe jest pobranie mózgu oraz żuchwy, jak również będące w stanie rozkładu gnilnego.

 

Dodatkowo powiatowe inspektoraty weterynarii przyjmują do badań rozpoznawczych w kierunku wścieklizny lisy pozyskane poza ww. monitoringiem nieodpłatnie (poza limitem umowy zawartej z właściwym kołem łowieckim) w sytuacjach występowania podejrzeń choroby oraz możliwej ekspozycji człowieka. 

Przypominamy również o obowiązku systematycznego dostarczania do badań prób od dzików w kierunku  klasycznego i afrykańskiego pomoru świń - zgodnie z wytycznymi właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.

Prosimy o bieżące wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze spraw związanych z monitoringiem lisów i dzików.

Załącznik: Oryginalne pismo PZŁ ZO Przemyśl

 

Święto myśliwych i leśników już po raz trzeci w Rzeszowie!

Bogata oferta akcesoriów i sprzętu łowieckiego, wabienie zwierzyny, symulator strzelniczy, szeroka ekspozycja odzieży i  obuwia myśliwskiego oraz outdoorowego, pokazy kulinarne, a także wiele pozytywnych emocji – tak w skrócie zapowiada się trzecia edycja Targów Łowiectwa i Leśnictwa CARPATHIA HUNTING & FORESTY, która odbędzie się w dniach 26-27 października w G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce.


Pasja, radość z kultywowania hobby, połączona z nawiązywaniem nowych kontaktów biznesowych oraz prywatnych sprawia, że już od trzech edycji Targi Łowiectwa i Leśnictwa CARPATHIA HUNTING & FORESTRY cieszą się dużym zainteresowaniem. To dzięki bogatemu programowi i ciekawym ekspozycjom wystawienniczym do G2A Arena w przybyło ponad 6000 osób zainteresowanych łowiectwem, leśnictwem czy kynologią, a targi stały się jedną z ważniejszych imprez łowieckich w południowo-wschodniej Polsce.


W tym roku organizatorzy nie zwalniają tempa. Po raz kolejny zapraszają do wspólnego pielęgnowania tradycji, poznania najnowszych trendów, wymiany poglądów, czerpania z doświadczenia kolegów i dobrego spędzenia czasu. Wydarzenie to doskonała okazja do spotkań w gronie braci łowieckiej, pasjonatów przyrody oraz osób zainteresowanych aktywnością outdoorową. Goście będą mogli skosztować różnych rodzajów dziczyzny, wziąć udział w warsztatach z elaboracji broni, czy w zawodach strzeleckich na symulatorach.

Podczas dwóch poprzednich edycji na 4 800 m 2 w najnowocześniejszym na Podkarpaciu obiekcie kongresowo-wystawienniczym swoją ofertę zaprezentowało ponad 120 wystawców, wśród których pojawiły się firmy będące liderami branży. Prezentowano zarówno nowości, jak i uznane przez wielu produkty. Do udziału w kolejnej edycji organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, którzy w swojej ofercie mają szeroko rozumiany sprzęt i asortymenty myśliwskie (m.in.: broń, amunicję, optykę myśliwską, sprzęt turystyczny czy pojazdy terenowe), działają w branży leśnej, jak i w branżach pokrewnych.


Zapraszamy do G2A Arena w dniach 26-27 października 2019 r!


Szczegóły na: http://carpathiahf.pl/
FB: https://www.facebook.com/targilowieckieCHiF/

Ważne informacje:
Termin: 26-27 października 2019 r., godz. 10:00-17:00
Miejsce: G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Jasionka 953


Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych podczas wydarzenia oraz online:

  • normalny: 12 zł
  • ulgowy: 8 zł

 

Osoba kontaktowa:
Karolina Szpunar
Specjalista ds. Marketingu i PR
Tel. +48 792 799 121, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 02 września 2019 roku zmianie uległ adres Koła do korespondencji. Zaktualizowane informacje znajdują się w dziale "Kontakt".

W dniu 01 sierpnia 2019 roku została uruchomiona zmodernizowana wersja strony internetowej naszego koła. Nowa strona zawiera treść starej witryny oraz posiada nowe funkcje i odświeżony wygląd. Na stronie głównej będą wyświetlane komunikaty oraz nowości. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.