×

Wiadomość

Ochrona danych osobowych

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dyrektywę o e-prywatności

Zobacz dokumenty GDPR (RODO)

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać zmieniona.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.kololowieckiepaszkot.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Koło Łowieckie Paszkot w Przemyślu ul. Paderewskiego 20/68, 37-700 Przemyśl
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy płatności
  • organy publiczne
  • operatorzy systemu komentarzy
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Nasze Koło organizuje polowania dla myśliwych zagranicznych lub krajowych we współpracy z Biurami polowań “Robin Hood” oraz “Traper”. Zapewniamy miłą obsługę, niezapomniane wrażenia oraz duże prawdopodobieństwo pozyskania ciekawych trofeów.

Możemy zorganizować polowania na zwierzynę płową. Na naszych obwodach pozyskano wiele interesujących form parostków kozłów: myłkusy, szydlarze,"kozły bagienne".

Dysponujemy środkami transportu do poruszania sie w terenie, psami tropiącymi.

Nasi myśliwi podprowadzający to wysokiej klasy specjaliści.

 

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych              

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 marca 2010 roku (Dz. U. nr 45 z 2010 roku, poz. 272), w związku z art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880,  Nr 172, poz. 1802, Nr 173, poz. 1808), Zarząd Koła Łowieckiego PASZKOT w Przemyślu niniejszym informuje, że na terenie dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich nr 133, 144 , z ramienia naszego koła uprawnionymi do oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik) w uprawach i płodach rolnych są następujące osoby:

 1. Kol. Marek Futoma, zam. Sośnica, ul. Klonowa 36, 37-555 Sośnica, tel. Kontaktowy: 604-789-518,
 2. Kol. Tomasz Burchała zam. Bachów 188, 37-755 Krzywcza, tel. kontaktowy: 604-620-196, 
 3. Kol. Ryszard Mezgier zam. Skopów 14, 37-755 Krzywcza, tel. kontaktowy: 791-057-326.

 

Jednocześnie informujemy, że zainteresowani właściciele gruntów (rolnicy) zobowiązani  są dokonywać zgłoszeń powstałych w uprawach lub płodach rolnych:

- pisemnie na adres URZĘDU GMINY w której powstała szkoda

- w terminie 3 dni od stwierdzenia szkody, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

 

Ponadto informujemy, że poszkodowani właściciele upraw zobowiązani są do powiadomienia pisemnego na adres Koła o terminie zamierzonego sprzętu tych upraw w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed datą sprzętu.

Odszkodowania będą przez nas wypłacane w terminie do trzydziestu dni licząc od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.

 

Jednocześnie prosimy o dołączanie n/w dokumentów:

- akt własności lub dzierżawy,

- wypis z rejestru gruntów,

- mapa sytuacyjna miejsca powstałej szkody.

 

Wspomniane dokumenty  prosimy przesyłać na adres korespondencyjny Koła Łowieckiego „PASZKOT” wg powyższego zestawienia.

 

Dokumenty do pobrania 

WZÓR PROTOKOŁU Z OGLĘDZIN, OSTATECZNEGO LUB PONOWNEGO SZACOWANIA SZKODY ŁOWIECKIEJ

PRZYKŁADOWY WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA SZKODY ŁOWIECKIEJ

 

Latem 1978 roku ośmiu członków Koła Łowieckiego ”Bór” w Birczy, postanowiło odłączyć się i założyć własne Koło. Po rozeznaniu sytuacji i możliwości otrzymania odrębnego obwodu, w dniu 8 lipca odbyło się zebranie założycielskie, na którym podjęto decyzje dające podwaliny nowego Koła. Podczas zebrania po dłuższych dyskusjach, nowo powstałe Koło ochrzczono imieniem ”Paszkot”. Rejestracji Koła we władzach PZŁ dokonano w tym samym miesiącu, co skutkowało otrzymaniem obwodu polno-leśnego nr 57 w Gminie Dubiecko.

Stan gospodarki łowieckiej w otrzymanym obwodzie nie przedstawiał się najlepiej, brakowało urządzeń łowieckich, na terenie obwodu licznie działali kłusownicy. Jednak w obwodzie przebywała zwierzyna gruba, co było pociechą dla nowych właścicieli obwodu łowieckiego. Wyniki polowań na początek były skromne, w pierwszym sezonie pozyskano: 3 dziki, 2 sarny, 45 zajęcy, 14 bażantów.

Fundusze nowego Koła powstawały mozolnie ze składek członkowskich i wpływów za pozyskaną zwierzynę. Do nowo powstałego Koła dołączają kolejni myśliwi, jak również kandydaci na myśliwych. Stan myśliwych i stażystów na koniec 1978 roku to łącznie 15 osób. To już prawie podwojenie stanu od dnia założenia Koła.

Władze Koła postanawiają wykorzystać potencjał ludzki, zapał i pasję członków. Rusza budowa urządzeń łowieckich tj. ambon, paśników, posypów. Powstaje myśl o budowie schronu myśliwskiego ze skromnych funduszy Koła oraz darowizn. Należy w tym miejscu wyrazić podziw dla operatywności budowniczych, którzy postanowili zrobić coś z niczego. Znaczącą pomoc w tych działaniach przejawiają członkowie związani z FAE ”Fanina” w Przemyślu. Wynikiem tych działań jest pierwszy schron myśliwski nazywany przez wszystkich “domkiem”, który daje możliwość noclegu dla kilku osób. Prace wykończeniowe ukończono na Wiosnę 1981 roku.Posiadając już możliwość zakwaterowania w obwodzie, zwiększa się obecność myśliwych w łowisku. Szczególni pasjonaci łowiectwa przyjeżdżają tu na kilka dni, spędzając czas na polowaniu oraz pracach gospodarczych. Koło zakłada poletka produkcyjne w celu pozyskania karmy dla zwierzyny.

Członkowie Koła zaczynają odnosić większe sukcesy łowieckie na polowaniach indywidualnych. W nowym “domku” odbywają się liczne biesiady myśliwskie, w Kole panuje miła, serdeczna atmosfera.

W 1981 roku Koło otrzymuje drugi obwód- polny nr 48 koło Radymna obfitujący w zwierzynę płową i drobną, a zwłaszcza zająca. Pierwsze polowanie zbiorowe na tym obwodzie zostało wyznaczone na 13 grudnia. Pomimo ogłoszenia stanu wojennego polowanie odbywa się, jednak część myśliwych musiała już dzień wcześniej zdeponować broń na komisariatach MO. Podczas polowania dociera do myśliwych wiadomość o nakazie natychmiastowego zdeponowania broni w siedzibach MO, co powoduje przerwanie polowania i powrót do domów. Nikt nie wie jak dalej sytuacja w kraju będzie się rozwijać i czy będzie można jeszcze kiedyś polować. Na szczęście sytuacja sie stabilizuje w połowie 1982 roku większość myśliwych odzyskuje broń i zaczyna ponownie polować. Niestety z obwodu nr 57 znika ostoja dzika. Mając jednak do dyspozycji obydwa obwody wzrasta pozyskanie zwierzyny drobnej przez myśliwych.

Podsumowując pierwsze pięciolecie działalności Koła można mieć powody do dumy, stan osobowy ok 25 członków, posiadanie własnego “domku”i prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej,zapewniona samowystarczalność jeżeli chodzi o zapasy karmy dla zwierzyny.

Wbrew proroctwom, że Koło się nie utrzyma i umrze śmiercią naturalną, egzystuje i ma się dobrze.

Do znaczącej poprawy finansów Koła przyczyniają się odłowy żywych zajęcy na obwodzie nr 48.

Koło organizuje bezkrwawe łowy kilka lat z rzędu. Wpływy z tego procederu zapewniają stabilność finansową oraz zapewniają prawidłowy rozwój gospodarki łowieckiej na posiadanych obwodach.

Powstaje wiele nowych ambon, Koło ponosi pełne koszty organizacji polowań, zapewnia transport na polowania. Polowania zbiorowe organizowane są ze zmiennym szczęściem, od kompletnie pustych miotów do kanonady jak na wojnie.

Szczególnie obfite są pokoty po polowaniach na zające w obwodzie nr 48, polowania te zyskują lokalną sławę przez co pojawia się na nich dużo zaproszonych gości. W zamian członkowie “Paszkota” są zapraszani w lasy sieniawskie, lubaczowskie, bieszczadzkie co powoduje powiększenie grona znajomych wśród braci myśliwskiej. Członkowie Koła polują również często indywidualnie na gatunki takie jak: sarny, lisy, piżmaki, dzikie kaczki, bażanty i kuropatwy. Pod koniec lat 80. na obwodzie nr 57 ponownie pojawiają się dziki, jakkolwiek przechodnie, to jednak przebywają w nim większość roku. Nie są to jednak duże ilości, dlatego pozyskanie upragnionego dzika trzeba czasem okupić wielonocnymi zasiadkami. Nie wszyscy mają tyle cierpliwości. Pod koniec pierwszego dziesięciolecia istnienia Koła stan osobowy oscyluje powyżej 25 członków. Palącym problemem staje się zbyt mały “domek” myśliwski, powstaje więc pomysł rozbudowania istniejącej siedziby. I znowu następuje mobilizacja członków Koła. Rozbudowa polega na połączeniu starego “domku” z nowo powstałym. W pracach budowlanych wyróżnia się grono kolegów związanych z ZWP ”Sanwil” w Przemyślu. Należy wspomnieć, że jest to okres, w którym zdobycie różnych materiałów budowlanych graniczy z cudem. Po raz kolejny okazuje się, że w Kole są specjaliści od cudów. W ciągu kilku kolejnych lat powstaje nowy “domek” myśliwski, który zapewnia schronienie dla większej liczby osób. Nowa siedziba jest również wystarczająco duża dla organizowania “Hubertowin” oraz spotkań myśliwskich pod dachem.

Kolejne lata działalności koła, to zmaganie się z problemami finansowymi. Z powodu spadku liczebności zająca Koło zaprzestaje odłowów. W poszukiwaniu źródeł finansowania Koło przyjmuje myśliwych dewizowych. Odwiedzają nas myśliwi z Niemiec, Austrii, nie poprawia to jednak stanu finansów. Pojawiają się problemy z pozyskaniem zwierzyny grubej, co przekłada się na mniejsze wpływy do kasy Koła. Borykając się z problemami finansowymi, Koło nie podejmuje nowych inwestycji, ograniczając się do prowadzenia podstawowej gospodarki łowieckiej. Jednocześnie jest to okres, w którym myśliwi z “Paszkota” zaczynają się pojawiać we władzach okręgowych PZŁ tj: Komisji Rewizyjnej, Sądzie Łowieckim, Komisji Wyceny Trofeów Łowieckich. Poszczególni członkowie zostają odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej. Podsumowując pierwsze 20 lat działalności Koła można stwierdzić, stały choć powolny rozwój gospodarki łowieckiej, zadowalającą sytuację finansową , ogólnie dobrą atmosferę. Należy wspomnieć o obchodach poszczególnych jubileuszy powstania Koła. Jako szczególne można uznać obchody 10-cio lecia, zorganizowane w klubie ZWP ”Sanwil” w Przemyślu. Było to pierwsze “okrągłe” świętowanie w miłej atmosferze i z ciekawym programem, miedzy innymi ze świetnymi karykaturami członków “Paszkota”. Kolejne jubileusze (15,20,25) odbywały się w siedzibie MPEC w Przemyślu. Z okazji 25-cio lecia został wybity pamiątkowy medal.

Następny okres działalności Koła, to kontynuacja prowadzonych działań statutowych, zmaganie się ze stale rosnącym wpływem szkód łowieckich na finanse. Koło angażuje się w akcję “Sprzątanie Świata”, prowadzi działania zwalczające kłusownictwo, czynnie uczestniczy w obchodach uroczystości łowieckich. W celu podkreślenia znaczenia i wizerunku Koła powstaje pomysł ufundowania sztandaru. Prace z tym związane zostają ukończone przed jubileuszem 30 lecia Kola.

Obchody jubileuszu 30-lecia to było już poważne przedsięwzięcie logistyczne, zorganizowane w zajeździe ”Talar” w okolicach Dubiecka z udziałem władz okręgowych PZŁ, władz samorządowych, zaproszonych gości.

Trzeba podkreślić że Koło prowadzi szeroko pojęte działania kultywujące tradycje i ceremoniał łowiecki. Myśliwi z “Paszkota” w większości posiadają mundury galowe, podczas polowań i ceremonii łowieckich odgrywane są sygnały , wystawiany jest poczet sztandarowy.

Koło prowadzi również akcję “Myśliwi-Dzieciom” mającą na celu przybliżenie młodemu pokoleniu tematyki łowieckiej jak również ogólnych wiadomości o przyrodzie.

Ostatni okres w historii Koła to ciągłe działania nastawione na poprawę warunków bytowania zwierzyny, regularne dokarmianie zmniejszające szkody łowieckie, reintrodukcja bażanta. Na dzierżawionych obwodach poprawia się stan zwierzyny grubej, zwłaszcza dzika i jelenia. Pozyskanie dzika dochodzi do kilkudziesięciu sztuk w ciągu sezonu.  Od 2010 roku Koło powraca do organizacji polowań dewizowych, co tym razem znacznie poprawia sytuację finansową.  Na wiosnę 2013 roku stan finansów Koła pozwolił na zakup działki budowlanej z przeznaczeniem na nową siedzibę . Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się już jesienią tego samego roku.

Obecnie trwa budowa nowego “domku” myśliwskiego, która powinna się zakończyć w kolejnych latach. Możliwe że na kolejny jubileusz 40-lecia Koła prace zostaną ukończone.