×

Wiadomość

Ochrona danych osobowych

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Wyświetl politykę prywatności

Zobacz dyrektywę o e-prywatności

Zobacz dokumenty GDPR (RODO)

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać zmieniona.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu informuje, iż w wyniku przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, w którym to banku ZO PZŁ posiadał rachunki bankowe, utracona została część środków własnych Zarządu. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 17 stycznia br. wydał decyzję o przymusowej restrukturyzacji PBS, w wyniku której środki finansowe zdeponowane na rachunkach zostały przeniesione do Banku Nowego BFG S.A. W wyniku wprowadzonej restrukturyzacji Bankowy Fundusz Gwarancyjny umorzył część aktywów finansowych zgromadzonych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, w tym także środków należących do ZO PZŁ w Przemyślu.

W związku z powyższym w trybie pilnym Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu podjął decyzję o założeniu nowych rachunków bankowych w PKO BP.

Nowe konta są aktywne i prosimy regulować wszelkie wpłaty jedynie na niżej wymienione rachunki bankowe zgodnie z ich opisem:

Rachunek o numerze: 80 1020 4274 0000 1002 0083 4754 - rachunek główny ZO (wpłaty składek, tenuty dzierżawnej, należności za faktury, opłaty za szkolenia i kursy).

Rachunek o numerze: 87 1020 4274 0000 1702 0083 4770 - rachunek do wpłat opłat z tytułu prenumerat kwartalnika "Łowiec Galicyjski" oraz wsparcia na rzecz "Łowca Galicyjskiego".

Zarząd informuje, iż pomimo poniesionej straty kapitału płynność finansowa w chwili obecnej jest nie zagrożona, a Zarząd prowadzi kontynuację swej działalności.

Załącznik: Oryginalne pismo PZŁ ZO Przemyśl